Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της φορολογίας

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της φορολογίας

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 20/02/2019

Κατά προσέγγιση αριθμός υποψηφίων που προσκαλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 136

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 26​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 26/02/2019 - 11:54
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 26/02/2019 - 11:55