Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Администратори в областта на митниците

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Администратори в областта на митниците

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 20/02/2019

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 121

Минимален резултат: 33​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 26/02/2019 - 11:54
Дата на актуализацията : 26/02/2019 - 11:55