Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα των τελωνείων

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα των τελωνείων

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 20/02/2019

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 121

Ελάχιστη βαθμολογία: 33​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 26/02/2019 - 11:54
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 26/02/2019 - 11:55