Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Βοηθοί στον τομέα της αρχειοθέτησης/διαχείρισης αρχείων

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Βοηθοί στον τομέα της αρχειοθέτησης/διαχείρισης αρχείων

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 25/02/2019

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο στάδιο αξιολόγησης: 79

Αξιολογητής ταλέντου - ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την πρόσκληση στο στάδιο αξιολόγησης: 20​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 04/03/2019 - 15:13
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 04/03/2019 - 15:15