Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της αρχειοθέτησης/διαχείρισης αρχείων

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της αρχειοθέτησης/διαχείρισης αρχείων

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 26/02/2019

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο στάδιο αξιολόγησης: 54

Αξιολογητής ταλέντου - ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την πρόσκληση στο στάδιο αξιολόγησης: 24​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 04/03/2019 - 15:15
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 04/03/2019 - 15:16