Начало > Възможности за работа > Новини > Членове на конкурсната комисия - Писмени преводачи с ирландски език

Членове на конкурсната комисия - Писмени преводачи с ирландски език

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

McCrory, Aislínn

Заместник-председател

Dalpozzo, Luca
O Finneadha, Labhras

Членове

Ní Shúilleabháin, Caoimhe
Deiseach, Padraic
Ó Carraidh, Seán Maitiú
Flynn, Audrey-Ann
Ó Duibh, Austin
Kelly, John

Заместник-членове

Höpp, Karin
Dreggs, Steve
Pochic, Mélanie
Ni Dhuibhir, Roisin

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 07/03/2019 - 10:05
Дата на актуализацията : 07/03/2019 - 10:05