Avaleht > Töövõimalused > Uudised > Valikukomisjoni liikmed - Tõlkijad (iiri keel)

Valikukomisjoni liikmed - Tõlkijad (iiri keel)

Tuletame teile meelde, et valikukomisjonide töö ja arutelud on konfidentsiaalsed ning kõigil, kes ei ole valikukomisjoni liikmed, on keelatud liikmetega ühendust võtta; üksnes kandidaadid, kes kasutavad neile võimaldatud kaebuse esitamise õigust, võivad (EPSO vahendusel) kirjalikult ja kooskõlas avalike konkursside üldeeskirjades sätestatud menetlustega esitada valikukomisjoni esimehele oma seisukohad.

Esimees

McCrory, Aislínn

Esimehe asendaja

Dalpozzo, Luca
O Finneadha, Labhras

Liikmed

Ní Shúilleabháin, Caoimhe
Deiseach, Padraic
Ó Carraidh, Seán Maitiú
Flynn, Audrey-Ann
Ó Duibh, Austin
Kelly, John

Asendusliikmed

Höpp, Karin
Dreggs, Steve
Pochic, Mélanie
Ni Dhuibhir, Roisin

Avaldamise kuupäev : 07/03/2019 - 10:05
Ajakohastatud : 07/03/2019 - 10:05