Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Članovi povjerenstva za odabir - Pismeni prevoditelji za irski jezik

Članovi povjerenstva za odabir - Pismeni prevoditelji za irski jezik

Napominjemo da su rad i odluke svakog povjerenstva za odabir povjerljivi te da je osobama koje nisu članovi povjerenstva zabranjen svaki pokušaj kontakta s članovima povjerenstva. Samo kandidati koji ostvaruju svoje pravo na žalbu mogu se (preko EPSO-a), pisanim putem i u skladu s postupcima utvrđenima u Općim pravilima otvorenih natječaja, obratiti predsjedniku povjerenstva za odabir.

Predsjednik

McCrory, Aislínn

Zamjenik predsjednika

Dalpozzo, Luca
O Finneadha, Labhras

Članovi

Ní Shúilleabháin, Caoimhe
Deiseach, Padraic
Ó Carraidh, Seán Maitiú
Flynn, Audrey-Ann
Ó Duibh, Austin
Kelly, John

Zamjenici članova

Höpp, Karin
Dreggs, Steve
Pochic, Mélanie
Ni Dhuibhir, Roisin

 

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 07/03/2019 - 10:05
Datum zadnjeg ažuriranja : 07/03/2019 - 10:05