Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Uttagningskommitténs medlemmar - Iriskspråkiga översättare

Uttagningskommitténs medlemmar - Iriskspråkiga översättare

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

McCrory, Aislínn

Ställföreträdande ordförande

Dalpozzo, Luca
O Finneadha, Labhras

Medlemmar

Ní Shúilleabháin, Caoimhe
Deiseach, Padraic
Ó Carraidh, Seán Maitiú
Flynn, Audrey-Ann
Ó Duibh, Austin
Kelly, John

Ställföreträdande medlemmar

Höpp, Karin
Dreggs, Steve
Pochic, Mélanie
Ni Dhuibhir, Roisin

Referens: 
Publicerat den : 07/03/2019 - 10:05
Senaste uppdatering : 07/03/2019 - 10:05