Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Γραμματείς/Βοηθοί γραφείου (AST-SC 1)

Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Γραμματείς/Βοηθοί γραφείου (AST-SC 1)

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 06/03/2019

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 222

Ελάχιστη βαθμολογία: 61​

Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας σε έναν περίπου μήνα από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 08/03/2019 - 14:48
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 08/03/2019 - 14:49