Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса - Секретари/деловодители (AST-SC 2)

Окончателни резултати от конкурса - Секретари/деловодители (AST-SC 2)

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 06/03/2019

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 136

Минимален резултат: 61​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 08/03/2019 - 14:48
Дата на актуализацията : 08/03/2019 - 14:49