Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - πρώτο στάδιο - Προϊστάμενοι διοίκησης σε αντιπροσωπείες της ΕΕ

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - πρώτο στάδιο - Προϊστάμενοι διοίκησης σε αντιπροσωπείες της ΕΕ

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών (πρώτο στάδιο) στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 12/03/2019

Αριθμός υποψηφίων που έγιναν δεκτοί στο επόμενο στάδιο των προκαταρκτικών δοκιμασιών (αξιολογητής ταλέντου): 370

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 12/03/2019 - 11:50
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 12/03/2019 - 11:51