Home > Job opportunities > Orzeczenia Trybunału dotyczące systemu językowego procedur naboru nie mają wpływu na trwające konkursy

Orzeczenia Trybunału dotyczące systemu językowego procedur naboru nie mają wpływu na trwające konkursy

26 marca br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenia w sprawie dwóch spraw dotyczących języków stosowanych podczas unijnych procedur naboru pracowników. Orzeczenia te nie mają wpływu na trwające konkursy, które będą realizowane zgodnie z planem. 

W sprawie Komisja przeciwko Włochom Trybunał odrzucił odwołanie Komisji, która chciała stwierdzenia nieważności poprzedniego wyroku Sądu. W poprzednim wyroku Sąd unieważnił dwa ogłoszenia o konkursach otwartych EPSO ze względu na bezprawne ograniczenie wyboru języków używanych podczas testów oraz do komunikacji między kandydatami a EPSO. Chodzi o ogłoszenia dotyczące konkursów EPSO AD/294/14 i AD/276/14. Orzeczenie nie ma wpływu na prawa laureatów we wspomnianych konkursach ani na wszelkie inne zakończone konkursy. Orzeczenie nie daje kandydatom, którym się nie powiodło w zakończonych konkursach, nowego prawa do odwołania się od uzyskanych wyników.

W sprawie Hiszpania przeciwko Parlamentowi Trybunał unieważnił ogłoszone przez Parlament zaproszenie do wyrażenia zainteresowania dotyczące utworzenia bazy kierowców (pracowników kontraktowych) i uznał tę bazę danych za nieważną.

Trybunał przypominał, że regulamin pracowniczy zakazuje wszelkiej dyskryminacji, w tym dyskryminacji ze względu na język. Różnice w traktowaniu ze względu na język mogą jednak być dozwolone, jeżeli są uzasadnione nadrzędnym celem, takim jak interes służby czy potrzeby związane z wykonywaniem obowiązków przez osoby zatrudnione.

Informowanie na temat pracy w instytucjach UE w 24 językach

Orzeczenia skierowane do Komisji dotyczą dwóch konkursów zorganizowanych w 2014 r. Od tego czasu EPSO wprowadziło szereg ulepszeń i zmian dotyczących systemu językowego konkursów w celu zapewnienia równego traktowania kandydatów, przy jednoczesnym uwzględnieniu operacyjnych aspektów testów oraz potrzeb służb. Obecnie strona internetowa EPSO, a od niedawna również konta EPSO są dostępne w 24 językach, a zatem informacje o wszystkich procedurach naboru i o wakatach są publikowane we wszystkich tych językach. Ponadto EPSO oferuje kandydatom i zainteresowanym obywatelom możliwość kontaktu w każdym z tych 24 języków. 

EPSO i zainteresowane instytucje analizują obecnie orzeczenia i podejmą decyzję w sprawie dalszego postępowania.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej  Trybunału Sprawiedliwości.

Data publikacji : 27/03/2019 - 18:06
Data aktualizacji : 01/08/2019 - 19:04