Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Resultat av tillträdesprov – andra etappen - Beväpnad säkerhets- och skyddspersonal

Resultat av tillträdesprov – andra etappen - Beväpnad säkerhets- och skyddspersonal

Publication of admission results in candidates’ EPSO accounts: 21/03/2019

Number of candidates invited to the physical test and shooting test: 367

Publicerat den : 01/04/2019 - 15:03
Senaste uppdatering : 01/04/2019 - 15:49