Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Resultat av tillträdesprov – andra etappen - Beväpnad säkerhets- och skyddspersonal

Resultat av tillträdesprov – andra etappen - Beväpnad säkerhets- och skyddspersonal

Publication of admission results in candidates’ EPSO accounts: 21/03/2019

Number of candidates invited to the physical test and shooting test: 89

Talent Screener – minimum score needed to be invited to the physical test and shooting test: 20

Publicerat den : 01/04/2019 - 15:05
Senaste uppdatering : 01/04/2019 - 15:43