Начало > Възможности за работа > Новини > (Актуализирано) Физически тест (тест за физическа и функционална издръжливост) и стрелкови тест

(Актуализирано) Физически тест (тест за физическа и функционална издръжливост) и стрелкови тест

Физическите и стрелковите тестове ще бъдат организирани на едно и също място (в близост до гр. Монс в Белгия) в рамките на един ден.

Тестовете ще се провеждат от средата на юни до края на юли 2019 г.

Съгласно обявлението за конкурса инструкциите за двата теста ще бъдат на език 2 на кандидата.

 

А. СТРЕЛКОВИ ТЕСТ

Стрелковият тест има за цел да се изпитат способностите за безопасно боравене с огнестрелни оръжия и точността при стрелба на кандидатите. Стрелковите тестове ще се провеждат с ръчно огнестрелно оръжие Glock 19. В тестовия център ще бъде предоставена защита за очите и ушите.

Най-напред кандидатите ще трябва да преминат през процедури за безопасно боравене с оръжия. Ако издържат този тест, инструкторите ще ги допуснат до стрелковия тест.

Упражнението по безопасно боравене ще бъде последвано от упражнение по стрелба. На кандидатите ще бъде разрешено да се упражнят в стрелба от 10 метра по неизползвана мишена, като за целта ще получат 10 халосни патрона.

Действителният стрелкови тест (стрелба по цел само от изправено положение) ще започне след това по нова мишена и ще включва два отделни теста от максимално разстояние 10 метра. За всеки от двата теста кандидатите ще разполагат с ограничено време. Подробна информация ще бъде предоставена на кандидатите преди началото на всяка от стрелковите сесии.

 

Б. ФИЗИЧЕСКИ ТЕСТОВЕ

Физическият тест ще се състои от два теста:

Б.1. Тест за издръжливост (тест със звуков сигнал)

Б.2. Функционален тест (включително силов тест)

 

Б.1. ТЕСТ СЪС ЗВУКОВ СИГНАЛ

При този тест се бяга между две линии на разстояние 20 метра една от друга. Бягането се извършва в синхрон с предварително записан аудио файл, който издава звуков сигнал на определени интервали от време.

Всеки етап трае около 1 минута, а при всеки следващ етап скоростта се увеличава с 0,5 км/ч.

Кандидатите ще получат повече информация в деня на теста.

 

Б.2. ФУНКЦИОНАЛЕН ТЕСТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО СИЛОВ ТЕСТ)

При функционалния тест се оценява дали кандидатите притежават функционалната издръжливост, необходима за изпълнение на задачите, посочени в длъжностната характеристика.

За теста се използва писта за бягане с няколко препятствия.

Кандидатите ще получат подробна информация преди самия тест.

Силовият тест се провежда веднага след бягането с препятствия без почивка. Той включва бутане и теглене на количка и влачене на кукла с човешки размери.

За да стигнат до силовия тест, кандидатите трябва да преминат всички останали тестове.

Функционалният тест се счита за преминат само след приключване както на бягането с препятствия, така и на силовия тест.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 02/04/2019 - 10:40
Дата на актуализацията : 26/04/2019 - 16:12