Forside > Jobmuligheder > Nyheder > (Opdateret) Fysisk prøve (forhindringsbane og konditionstest) og skydeprøve

(Opdateret) Fysisk prøve (forhindringsbane og konditionstest) og skydeprøve

Den fysiske prøve og skydeprøven afholdes samme sted (tæt på Mons i Belgien) på samme dag.

Prøveperioden løber fra midten af juni til slutningen af juli 2019.

Som angivet i meddelelsen om udvælgelsesprøve vil instrukserne for begge prøver blive givet på ansøgerens sprog 2.

 

A. SKYDEPRØVE

Skydeprøven har til formål at teste ansøgernes evner inden for sikker håndtering af skydevåben og træfsikkerhed. Skydeprøverne vil blive gennemført med et håndvåben af typen Glock 19. Høreværn og øjenbeskyttelse vil blive stillet til rådighed i testcentret.

Ansøgerne vil først blive bedt om at gennemgå procedurerne for sikker håndtering. Hvis ansøgerne formår at håndtere våbnet sikkert, vil instruktørerne give dem tilladelse til at fortsætte til selve skydeprøven.

Øvelsen i sikkerhedshåndtering følges af en praktisk del. Ansøgerne får mulighed for at foretage prøveskud på en afstand af 10 meter og får udleveret 10 øvepatroner til at skyde på et nyt mål.

Den egentlige skydeprøve (kun stående skydning mod mål) starter derefter med et nyt mål. Der foretages to forskellige skydeprøver fra en afstand på højst 10 meter. Ansøgerne skal gennemføre hver prøve inden for et fastsat tidsrum. Ansøgerne får nærmere oplysninger, inden hver skydeprøve.

 

B. FYSISK PRØVE

Den fysiske prøve består af to dele:

B1. Konditionstest (bip-test)

B2. Forhindringsbane (inklusive styrkeprøve)

 

B.1. BIP-TESTEN

Bip-testen går ud på at løbe frem og tilbage mellem to linjer med 20 meters afstand. Løbet tilpasses en lydfil, der er optaget på forhånd, som afspiller et bip med faste mellemrum.

Hvert trin i testen varer cirka 1 minut, og hastigheden øges med 0,5 km/t for hvert trin.

Ansøgerne får nærmere information om testen på selve prøvedagen.

 

B.2 FORHINDRINGSBANE (INKLUSIVE STYRKEPRØVE)

Formålet med forhindringsbanen er at vurdere, om ansøgerne har den nødvendige adræthed til at udføre arbejdsopgaverne som angivet i jobbeskrivelsen.

Forhindringsbanen er en sportsbane med enkelte forhindringer.

Ansøgerne får nærmere information inden prøven.

Styrkeprøven skal gennemføres efter forhindringsbanen uden pause. Den består af en test, hvor man skal skubbe og trække en vogn, og en test, hvor man skal trække en dukke.

Ansøgerne skal bestå hver enkelt af disse test for at bestå styrkeprøven.

Forhindringsbanetesten er først gennemført, når både selve forhindringsbanen og styrkeprøven er overstået.

Publiceret den : 02/04/2019 - 10:40
Seneste opdatering : 26/04/2019 - 16:12