Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > (Επικαιροποιημένο) Σωματική δοκιμασία (λειτουργική διαδρομή και δοκιμασία φυσικής κατάστασης) και δοκιμασία σκοποβολής

(Επικαιροποιημένο) Σωματική δοκιμασία (λειτουργική διαδρομή και δοκιμασία φυσικής κατάστασης) και δοκιμασία σκοποβολής

Τόσο η σωματική δοκιμασία όσο και η δοκιμασία σκοποβολής θα διεξαχθούν στον ίδιο χώρο (κοντά στη βελγική πόλη Μονς) στη διάρκεια μίας ημέρας.

Οι δοκιμασίες θα διεξαχθούν από τα μέσα Ιουνίου 2019 έως τα τέλη Ιουλίου.

Όσον αφορά την προκήρυξη του διαγωνισμού, οι οδηγίες και για τις δύο δοκιμασίες θα είναι στη γλώσσα 2 του υποψηφίου.

 

Α. ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ

Η δοκιμασία σκοποβολής γίνεται για να ελεγχθούν οι ικανότητες των υποψηφίων όσον αφορά τον ασφαλή χειρισμό των πυροβόλων όπλων και τη δεινότητα στην σκοποβολή. Οι δοκιμασίες σκοποβολής θα γίνουν με περίστροφο Glock 19. Στο εξεταστικό κέντρο θα παρέχονται μέσα προστασίας της ακοής και της όρασης.

Αρχικά, ο υποψήφιος θα υποβληθεί σε άσκηση ασφαλούς χειρισμού. Εφόσον περάσει με επιτυχία την άσκηση, ο υποψήφιος θα γίνει δεκτός στη δοκιμασία σκοποβολής από τους εκπαιδευτές.

Την άσκηση ασφαλούς χειρισμού θα ακολουθήσει πρακτική εξάσκηση. Ο υποψήφιος θα έχει τη δυνατότητα να εξασκηθεί από απόσταση 10 μέτρων και θα λάβει 10 φυσίγγια για να πετύχει έναν στόχο.

Αφού ολοκληρωθεί η εξάσκηση, θα ξεκινήσει η κανονική δοκιμασία σκοποβολής (στόχευση από στάσιμη θέση μόνο) σε ένα νέο στόχο: προβλέπονται δύο διαφορετικές δοκιμασίες σκοποβολής από μέγιστη απόσταση 10 μέτρων. Οι υποψήφιοι θα έχουν για την κάθε δοκιμασία συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο. Λεπτομερείς πληροφορίες θα δοθούν στους υποψηφίους πριν από την έναρξη κάθε περιόδου σκοποβολής.

 

Β. ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

Η σωματική δοκιμασία αποτελείται από δύο επιμέρους δοκιμασίες:

B1. Δοκιμασία φυσικής κατάστασης (Beep test)

B2. Λειτουργική διαδρομή (συν δοκιμασία μυικής δύναμης)

 

B.1. ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (BEEP TEST)

Κατά τη δοκιμασία φυσικής κατάστασης, ο υποψήφιος τρέχει χωρίς διακοπή από τη μια πλευρά στην άλλη μεταξύ δύο γραμμών που απέχουν μεταξύ τους 20 μέτρα. Οι μετακινήσεις είναι συγχρονισμένες με ένα προηχογραφημένο αρχείο ήχου το οποίο παίζει σε καθορισμένα διαστήματα.

Κάθε στάδιο διαρκεί περίπου 1 λεπτό και ο ρυθμός αυξάνεται σε κάθε επίπεδο 0,5 km / h.

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν στους υποψηφίους την ημέρα της δοκιμασίας.

 

B.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ (ΣΥΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΜΥΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ)

Ο υποψήφιος πρέπει να διανύσει μια λειτουργική διαδρομή με εμπόδια, κατά την οποία αξιολογείται η φυσική κατάσταση που πρέπει να έχει για να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα που αναφέρονται στην περιγραφή της θέσης εργασίας.

Κατά τη λειτουργική διαδρομή, ο υποψήφιος πρέπει να περάσει ορισμένα εμπόδια.

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν στους υποψηφίους προτού υποβληθούν στη δοκιμασία.

Η δοκιμασία μυικής δύναμης πρέπει να ολοκληρωθεί αμέσως μετά τη λειτουργική διαδρομή, χωρίς να μεσολαβήσει διακοπή. Ο υποψήφιος πρέπει να μπορέσει να έλξει και να σύρει ένα αμαξίδιο και να μετακινήσει ένα μανεκέν σύροντάς το.

Για να θεωρηθεί ότι έχουν επιτύχει στη δοκιμασία μυικής δύναμης, οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν χωριστά σε κάθε επιμέρους δοκιμασία.

Για να θεωρηθεί ότι έχουν επιτύχει στο σύνολο της λειτουργικής δοκιμασίας, οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν τόσο στη λειτουργική διαδρομή όσο και στη δοκιμασία μυικής δύναμης.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 02/04/2019 - 10:40
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 26/04/2019 - 16:12