Avaleht > Töövõimalused > Uudised > (Ajakohastatud) Kehalise ettevalmistuse katse (takistusrada ja füüsilise võimekuse katse) ning laskmiskatse

(Ajakohastatud) Kehalise ettevalmistuse katse (takistusrada ja füüsilise võimekuse katse) ning laskmiskatse

Nii kehalise ettevalmistuse katse kui ka laskmiskatse korraldatakse ühe päeva jooksul ühes ja samas kohas (Belgias Monsi linna lähedal).

Katsed toimuvad alates 2019. aasta juuni keskpaigast kuni juuli lõpuni.

Vastavalt konkursiteatele antakse mõlema katse juhised kandidaadi 2. keeles.

 

A. LASKMISKATSE

Laskmiskatse eesmärk on hinnata kandidaadi oskusi tulirelvade ohutu käsitsemise ja laskmise alal. Laskmiskatse korraldatakse Glock 19 käsipüstoliga. Kõrva- ja silmakaitsevahendid antakse kandidaatidele testimiskeskuses.

Kõigepealt peavad kandidaadid läbima tulirelva ohutu käsitsemise ülesande. Tulirelva ohutu käsitsemise korral lubab juhendaja kandidaadi laskmiskatsele.

Ohutu käsitsemise ülesandele järgneb praktiline ülesanne. Kandidaat saab laskmist harjutada 10 m kauguselt, kasutades uue sihtmärgi jaoks antud 10 harjutuspadrunit.

Seejärel algab tegelik laskmiskatse uue sihtmärgi pihta (ainult püstiasendist): ette on nähtud kaks laskmiskatset kuni 10 meetri kauguselt. Kandidaadid peavad läbima kõik katsed ettenähtud aja jooksul. Üksikasjalikumat teavet antakse kandidaatidele enne iga laskevooru algust.

 

B. KEHALISE ETTEVALMISTUSE KATSE

Kehalise ettevalmistuse katse koosneb kahest katsest:

B.1. Füüsilise võimekuse katse (20 m lõikude vastupidavus-kordusjooks)

B.2. Takistusrada (sealhulgas jõuharjutus)

 

B.1. 20 M LÕIKUDE VASTUPIDAVUS-KORDUSJOOKS

Katse kujutab endast edasi-tagasi jooksmist kahe 20 m kaugusel asuva joone vahel. Jooksmine toimub sünkroonselt eelnevalt salvestatud helifailiga, millelt on kindlaks määratud ajavahemiku järel kuulda piikse.

Iga etapp kestab umbes ühe minuti ja iga etapi järel tõuseb tempo 0,5 km/h võrra.

Üksikasjalikumat teavet antakse kandidaatidele katse tegemise päeval.

 

B.2. TAKISTUSRADA (SEALHULGAS JÕUHARJUTUS)

Takistusraja katse käigus hinnatakse, kas kandidaatidel on ametijuhendis märgitud tööülesannete täitmiseks vajalik füüsiline vorm.

Takistusrada koosneb takistusi sisaldavast spordirajast.

Üksikasjalikumat teavet antakse kandidaatidele enne katse algust.

Jõuharjutus tuleb sooritada vahetult pärast takistusraja läbimist. See kujutab endast käru lükkamist ja tõmbamist ning mannekeeni lohistamist.

Jõuharjutuse edukaks sooritamiseks peavad kandidaadid läbima harjutuse kõik osad.

Kehalise ettevalmistuse katse on edukalt sooritatud vaid juhul, kui läbitud on nii takistusrada kui ka jõuharjutus.

Avaldamise kuupäev : 02/04/2019 - 10:40
Ajakohastatud : 26/04/2019 - 16:12