Etusivu > Deiseanna fostaíochta > Nuacht > An triail fhisiciúil (agus í cothrom le dáta) (bac-chúrsa aclaíochta feidhmiúla agus triail chorpacmhainne) agus an triail lámhaigh

An triail fhisiciúil (agus í cothrom le dáta) (bac-chúrsa aclaíochta feidhmiúla agus triail chorpacmhainne) agus an triail lámhaigh

Eagrófar idir thrialacha fisiciúla agus trialacha lámhaigh ar an láthair chéanna (gar do Mons sa Bheilg) in aon lá amháin.

Beidh an tréimhse tástála ann idir lár mhí an Mheithimh 2019 go dtí deireadh mhí Iúil.

Mar a luaitear san Fhógra Comórtais, beidh na treoracha don dá thriail sa teanga a roghnaigh t-an iarrthóir mar theanga 2.

 

A. TRIAIL LÁMHAIGH

Is é is aidhm leis an triail lámhaigh cumas iarrthóirí a thástáil ó thaobh arm tine a láimhseáil agus ó thaobh aimsitheoireachta de. Úsáidfear gunna láimhe Glock 19 sna trialacha lámhaigh. Cuirfear cosantóirí cluas agus súl ar fáil san ionad trialacha.

Iarrfar ar iarrthóirí dul trí ghnáthaimh láimhseála sábháilteachta i dtús báire. Má dhéantar an láimhseáil go slán, tabharfar cead don iarrthóir an triail lámhaigh a dhéanamh.

Tar éis an ghnáthaimh láimhseála, beidh seisiún cleachtaidh ann. Beidh na hiarrthóirí in ann cleachtadh ar fhad 10 méadar ón targaid agus gheobhaidh siad 10 gcartús cleachtaidh chun scaoileadh le targaid nua.

An triail lámhaigh féin (scaoileadh le targaid agus an t-iarrthóir ina sheasamh, agus sin amháin), tosóidh sí le targaid nua ina dhiaidh sin: tá dhá thriail lámhaigh éagsúla beartaithe ar fhad uasta 10 méadar ón targaid. Iarrtar ar iarrthóirí gach triail a dhéanamh faoi cheann am teoranta áirithe. Tabharfar eolas mionsonraithe d’iarrthóirí roimh thosach gach seisiún lámhaigh.

 

B. TRIALACHA FISICIÚLA

Dhá thriail a bheidh sa triail fhisiciúil:

B1. Triail chorpacmhainne (an triail ‘bípeanna’)

B2. Bac-chúrsa aclaíochta feidhmiúla (mar aon le triail láidreachta)

 

B.1. AN TRIAIL BÍPEANNA

Sa triail bípeanna, ní mór rith gan stad idir dhá líne atá 20 méadar ó chéile, siar agus aniar. Déantar na rití a shioncrónú le comhad closamhairc réamhthaifeadta, a sheinneann na bípeanna ag tréimhsí réamhshocraithe.

Maireann gach tréimhse isteach agus amach le haon nóiméad amháin agus méadaítear an luas tar éis gach tréimhse faoi 0.5 km / h.

Tabharfar tuilleadh eolais do na hiarrthóirí lá na trialach.

 

B. BAC-CHÚRSA ACLAÍOCHTA FEIDHMIÚLA (MAR AON LE TRIAIL LÁIDREACHTA)

Bac-chúrsa is ea an cúrsa seo a dhéanann measúnú féachaint an bhfuil an aclaíocht fheidhmiúil ag iarrthóirí atá ag teastáil chun a gcuid cúraimí a dhéanamh mar a chuirtear in iúl iad sa chur síos ar an bpost.

Sa bhac-chúrsa aclaíochta feidhmiúla tá ciorcad spóirt a bhfuil roinnt bac ann.

Tabharfar eolas mionsonraithe do na hiarrthóirí sula ndéanann siad an triail.

Ní mór an triail láidreachta a chríochnú tar éis an bhac-chúrsa aclaíochta feidhmiúla, gan bhriseadh. Sa triail seo caithfear cairt a bhrú agus a tharraingt agus mainicín a tharraingt freisin.

Chun pas a fháil sa triail láidreachta, ní mór do na iarrthóirí pas a fháil i ngach cuid de na trialacha.

Ní ghlacfar leis go bhfuil an triail fheidhmiúil curtha i gcrích go dtí go mbeidh an bac-chúrsa aclaíochta feidhmiúla agus an triail láidreachta curtha i gcrích.

Dáta na postála : 02/04/2019 - 10:40
Dáta an nuashonraithe : 26/04/2019 - 16:12