Pradžia > Darbo galimybės > Naujienos > (Atnaujinta) Fizinės parengties testas (kurį sudaro funkcinio pajėgumo testas ir fizinės būklės testas) ir šaudymo įgūdžių testas

(Atnaujinta) Fizinės parengties testas (kurį sudaro funkcinio pajėgumo testas ir fizinės būklės testas) ir šaudymo įgūdžių testas

Fizinės parengties ir šaudymo įgūdžių testai bus organizuojami toje pačioje vietoje (netoli Monso Belgijoje) per vieną dieną.

Testai vyks nuo 2019 m. birželio mėn. vidurio iki liepos mėn. pabaigos.

Kaip nurodyta pranešime apie konkursą, instrukcijos per abu testus bus pateikiamos kandidato 2-ąja kalba.

 

A. ŠAUDYMO ĮGŪDŽIŲ TESTAS

Šaudymo įgūdžių testo tikslas – patikrinti kandidatų gebėjimą saugiai elgtis su šaunamaisiais ginklais ir taiklumą. Šaudymo įgūdžių testai atliekami naudojant šaunamąjį ginklą Glock 19. Testavimo centre bus suteiktos ausų ir akių apsaugos priemonės.

Pirmiausia kandidatų bus paprašyta įrodyti gebėjimą saugiai elgtis su ginklais. Saugios elgsenos su ginklais gebėjimus įrodžiusiems kandidatams instruktoriai leis atlikti šaudymo įgūdžių testą.

Po minėtos saugios elgsenos su ginklais užduoties bus treniruojamasi. Kandidatams bus leista pasitreniruoti 10 m atstumu ir jie gaus 10 bandomųjų šovinių šaudyti į naują taikinį.

Tuomet prasidės tikrasis šaudymo įgūdžių testas (šaudymas į taikinį stovint) – šaudymas į naują taikinį: numatyti du skirtingi šaudymo testai ne didesniu kaip 10 m. atstumu. Kiekvieną testą kandidatai turi atlikti per nustatytą ribotą laiką. Daugiau informacijos kandidatams bus suteikta prieš kiekvieną šaudymo etapą.

 

B. FIZINĖS PARENGTIES TESTAI

Fizinės parengties testą sudarys du testai:

B1. Fizinės būklės testas („Beep“ testas)

B2. Funkcinio pajėgumo testas (įskaitant jėgos testą)

 

B.1. BEEP TESTAS

Per „Beep“ testą kandidatai nesustodami bėgioja nuo vienos linijos iki kitos, kurios yra nutolusios 20 m. atstumu. Bėgimui sinchronizuoti naudojamas garso įrašas – nustatytais intervalais girdimas pyptelėjimas.

Kiekvienas etapas trunka apie 1 minutę. Kiekvieną kitą etapą tempas didinamas 0,5 km/h.

Daugiau informacijos kandidatams bus suteikta testo dieną.

 

B.2 FUNKCINIO PAJĖGUMO TESTAS (ĮSKAITANT JĖGOS TESTĄ)

Atliekant funkcinio pajėgumo testą reikia įveikti kliūčių ruožą – taip siekiama patikrinti kandidatų funkcinę parengtį atlikti darbo aprašyme nurodytas užduotis.

Atliekant funkcinio pajėgumo testą reikia įveikti kliūčių ruožą.

Išsami informacija kandidatams bus suteikta prieš atliekant testą.

Jėgos testas tūri būti atliekamas iškart po funkcinio pajėgumo testo. Jį sudaro vežimo stūmimo ir traukimo testas ir manekeno tempimo testas.

Kad išlaikytų jėgos testą, kandidatai turi sėkmingai įveikti kiekvieną testo dalį.

Testas laikomas išlaikytu tik tada, kai sėkmingai įveikiamas funkcinio pajėgumo testas ir jėgos testas.

Paskelbimo data : 02/04/2019 - 10:40
Atnaujinta : 26/04/2019 - 16:12