Sākumlapa > Darba iespējas > Jaunumi > (Atjaunināts) Fiziskais tests (šķēršļu skrējiens un fiziskās sagatavotības jeb kardiorespiratorās izturības tests) un šaušanas tests

(Atjaunināts) Fiziskais tests (šķēršļu skrējiens un fiziskās sagatavotības jeb kardiorespiratorās izturības tests) un šaušanas tests

Gan fiziskās sagatavotības pārbaude, gan šaušanas pārbaudījums tiks organizēts vienā vietā (netālu no Monsas Beļģijā) vienā dienā.

Testi un pārbaudījumi notiks no 2019. gada jūnija vidus līdz jūlija beigām.

Kā norādīts paziņojumā par konkursu, norādījumi abos pārbaudījumos būs kandidāta 2. valodā.

 

A. ŠAUŠANAS PĀRBAUDĪJUMS

Šaušanas pārbaudījuma mērķis ir novērtēt kandidātu spēju drošā veidā rīkoties ar šaujamieročiem un šaušanas precizitāti. Šaušanas pārbaudījumi tiks īstenoti ar rokas pistoli (Glock 19). Testēšanas centrā būs pieejami ausu un acu aizsarglīdzekļi.

Kandidātus vispirms aicinās demonstrēt drošu apiešanos ar ieroci. Ja tā tiks veikta droši, instruktori kandidātu pielaidīs pie šaušanas pārbaudījuma.

Drošas apiešanās pārbaudījumam sekos treniņa sesija. Kandidāti varēs trenēties 10 m distancē un saņems 10 patronas šaušanai mērķī.

Pēc tam sāksies faktiskais šaušanas tests (šaušana mērķī tikai un vienīgi stāvus pozīcijā) ar jaunu mērķi: paredzēti divi dažādi šaušanas testi maksimums 10 metru distancē. Kandidātiem katrs tests ir jāveic ierobežotā laikā. Detalizēta informācija kandidātiem tiks sniegta pirms katras šaušanas sesijas sākuma.

 

B. FIZISKIE TESTI

Fizisko testu veido divi testi:

B1. Fiziskās sagatavotības tests (Beep tests)

B2. Šķēršļu skrējiens (ieskaitot spēka testu)

 

B.1. BEEP TESTS

Šajā testā kandidātam jāskrien bez apstājas starp divām līnijām, kas atrodas 20 m attālumā viena no otras. Skrējieni turp un atpakaļ notiek sinhroni ar iepriekš ierakstītu audio failu, kas regulāri noteiktos laika intervālos izdod skaņas signālu (beep).

Katrs posms ilgst aptuveni 1 minūti, un temps ik pēc minūtes pieaug par 0,5 km/h.

Vairāk informācijas kandidātiem sniegs testa dienā.

 

B.2. ŠĶĒRŠĻU SKRĒJIENS (IESKAITOT SPĒKA TESTU)

Šķēršļu skrējiens ir šķēršļu distance, kurā novērtē, vai kandidātiem ir fiziskā sagatavotība un izturība, kas ir nepieciešama darba aprakstā norādīto uzdevumu veikšanai.

Distancē ir iekļauti daži šķēršļi, kuri ir jāpārvar.

Kandidāti saņems detalizētu informāciju pirms testa veikšanas.

Spēka tests ir jāveic tūlīt pēc šķēršļu skrējiena bez pārtraukuma. Tas sastāv no ratiņu stumšanas un vilkšanas testa un manekena transportēšanas testa.

Lai izietu spēka testu, kandidātiem sekmīgi ir jānokārto katra testa daļa.

Pilnu fizisko testu uzskata par sekmīgi nokārtotu tikai tad, ja sekmīgi nokārtots šķēršļu skrējiens un spēka tests.

Publicēšanas datums : 02/04/2019 - 10:40
Atjauninājuma datums : 26/04/2019 - 16:12