Paġna ewlenija > Opportunitajiet ta' xogħol > Aħbarijiet > Test fiżiku (aġġornat) (kors funzjonali u test tas-saħħa fiżika) u test tal-isparar

Test fiżiku (aġġornat) (kors funzjonali u test tas-saħħa fiżika) u test tal-isparar

Kemm it-testijiet fiżiċi kif ukoll dawk tal-isparar se jiġu organizzati fl-istess post (qrib Mons fil-Belġju) matul ġurnata waħda.

Il-perjodu tal-ittestjar jibda min-nofs Ġunju 2019 sa tmiem Lulju.

Skont l-Avviż tal-Kompetizzjoni, l-istruzzjonijiet għaż-żewġ testijiet se jkunu fil-lingwa 2 tal-kandidat.

 

A. TEST TAL-ISPARAR

It-test tal-isparar għandu l-għan li jittestja l-kapaċitajiet fl-immaniġġjar mingħajr periklu tal-armi tan-nar u t-tekniki tat-tiratura tal-kandidati. It-testijiet tal-isparar se jsiru b’pistola tal-idejn Glock 19. Il-protezzjoni tal-widnejn u l-protezzjonijiet tal-għajnejn se jiġu pprovduti fiċ-ċentru tal-ittestjar.

Il-kandidati l-ewwel se jintalbu jgħaddu minn proċeduri ta’ mmaniġġjar tas-sikurezza. Jekk l-immaniġġjar isir b’mod sikur, l-istrutturi jaċċettaw li l-kandidat jgħaddi għat-test tal-isparar.

L-eżerċizzju tal-immaniġġjar tas-sikurezza se jkun segwit minn sessjoni prattika. Il-kandidati se jitħallew jipprattikaw f’distanza ta’ 10m u se jirċievu 10 skrataċ għall-prattika biex jisparaw fuq mira ġdida.

It-test attwali tal-isparar (l-isparar fuq mira minn pożizzjoni bilwieqfa biss) imbagħad jibda fuq mira ġdida: huma previsti żewġ testijiet tal-isparar fuq distanza massima ta’ 10 metri. Il-kandidati huma mitluba jagħmlu kull test fi żmien limitat speċifiku. Qabel il-bidu ta’ kull sessjoni ta’ sparar, tingħata informazzjoni dettaljata lill-kandidati.

 

B. TESTIJIET FIŻIĊI

It-test fiżiku se jkun magħmul minn żewġ testijiet:

B1. Test tas-saħħa fiżika (Beep test)

B2. Kors funzjonali (inkluż test tas-saħħa)

 

B.1. BEEP TEST

Il-beep test jinvolvi ġiri kontinwu bejn żewġ linji li jkunu 20 m ’l bogħod minn ġenb għall-ieħor. Il-ġirjiet huma sinkronizzati ma’ reġistrazzjoni awdjo, li temetti beeps f’intervalli stabbiliti.

Kull pass idum madwar minuta u jiżdied il-pass f’kull livell ta’ 0.5 km/s.

Se tingħata aktar informazzjoni lill-kandidati fil-jum tat-test.

 

B.2 KORS FUNZJONALI (INKLUŻ TEST TAS-SAĦĦA)

Il-kors funzjonali huwa kors ta’ ostaklu li jivvaluta jekk il-kandidati għandhomx is-saħħa fiżika funzjonali meħtieġa biex iwettqu l-kompiti kif indikat fid-deskrizzjoni tal-impjieg.

Il-kors funzjonali jikkonsisti f’ċirkwit sportiv li jinkludi ftit ostakli.

Se tingħata informazzjoni dettaljata lill-kandidati qabel ma jagħmlu t-test.

It-test tas-saħħa għandu jsir wara li jitlesta l-kors funzjonali, mingħajr interruzzjoni. Dan jikkonsisti f’test ta’ mbuttar u ġbid ta’ karru u test ta’ tkaxkir ta’ manikin.

Biex jgħaddu mit-test tas-saħħa, il-kandidati jridu jgħaddu minn kull parti tat-testijiet.

It-tlestija b’suċċess tat-test funzjonali sħiħ tinkiseb biss meta l-kors funzjonali u t-test tas-saħħa jkunu tlestew.

Data tal-post : 02/04/2019 - 10:40
Aġġorna d-data : 26/04/2019 - 16:12