Startseite > Vacatures > Nieuws > Fysieke proef (functioneel parcours en conditietest) en schietproef (bijgewerkt)

Fysieke proef (functioneel parcours en conditietest) en schietproef (bijgewerkt)

De fysieke proef en de schietproef worden op dezelfde plaats en op dezelfde dag gehouden (in de buurt van het Belgische Bergen).

De testperiode loopt van half juni tot eind juli 2019.

Zoals in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek al stond vermeld, zijn de instructies bij beide proeven in taal 2 van de kandidaat.

 

A. SCHIETPROEF

De schietproef dient om na te gaan in hoeverre de kandidaat in staat is om veilig om te gaan met vuurwapens en een doelwit kan raken. Bij de schietproef wordt een handvuurwapen van het type Glock 19 gebruikt. Het testcentrum zorgt voor gehoorbeschermers en een veiligheidsbril.

De kandidaat wordt eerst gevraagd om de veiligheidsprocedure te demonstreren. Als blijkt dat de kandidaat deze procedure beheerst, mag hij de schietproef afleggen.

De schietproef begint met een oefensessie. De kandidaat krijgt daarin de gelegenheid om vanaf een afstand van 10 m te oefenen met 10 oefenpatronen waarmee hij op een nieuw doelwit mag schieten.

Daarna volgt de eigenlijke schietproef (schieten op een doelwit vanuit stand alleen) met een nieuw doelwit, bestaande uit twee schietsessies op een maximale afstand van 10 meter tot het doelwit. De kandidaat dient beide schietsessies binnen een bepaalde tijd af te leggen. Vóór het begin van elke schietsessie krijgt de kandidaat uitvoerige instructies.

 

B. FYSIEKE PROEVEN

De fysieke proef bestaat uit twee deelproeven:

B1. Conditietest (piepjestest)

B2. Functioneel parcours (met krachtproef)

 

B.1. PIEPJESTEST

Bij de piepjestest moet de kandidaat heen en weer lopen tussen twee evenwijdige lijnen op 20 m afstand van elkaar. Het lopen wordt gesynchroniseerd met een vooraf opgenomen audiobestand, dat op gezette tijden een pieptoon genereert.

Elke trap duurt ongeveer 1 minuut en het tempo wordt in elke trap opgevoerd met 0,5 km/uur.

Op de dag van de test krijgt de kandidaat een uitvoerige uitleg.

 

B.2 FUNCTIONEEL PARCOURS (MET KRACHTPROEF)

Het functioneel parcours is een hindernissenloop waarmee wordt nagaan of de kandidaat over de juiste conditie beschikt om de in de functiebeschrijving omschreven taken uit te voeren.

De test wordt afgelegd op een sportcircuit met enkele obstakels.

Vóór de test krijgt de kandidaat een uitvoerige uitleg.

De krachtproef moet onmiddellijk na het functioneel parcours worden afgelegd, zonder pauze. Bij de proef moet de kandidaat een karretje afwisselend duwen en trekken en daarna een proefpop voortslepen.

De kandidaat moet voor elk onderdeel van de krachtproef slagen.

Hij slaagt alleen voor de volledige functionele proef als hij zowel het functieparcours als de krachtproef met goed gevolg aflegt.

Publicatiedatum : 02/04/2019 - 10:40
Datum update : 26/04/2019 - 16:12