Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > (Aktualizacja) Test sprawności fizycznej (tor przeszkód i test wytrzymałościowy) oraz test umiejętności strzeleckich

(Aktualizacja) Test sprawności fizycznej (tor przeszkód i test wytrzymałościowy) oraz test umiejętności strzeleckich

Test sprawności fizycznej i test umiejętności strzeleckich kandydaci będą zdawać w tym samym miejscu (koło Mons w Belgii) w ciągu jednego dnia.

Okres przeprowadzania testów będzie trwał od połowy czerwca do końca lipca 2019 r.

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie językiem instrukcji do obu testów będzie język 2 kandydata.

 

A. TEST UMIEJĘTNOŚCI STRZELECKICH

Test umiejętności strzeleckich ma za zadanie zbadać umiejętności bezpiecznego posługiwania się przez kandydatów bronią palną oraz celnego strzelania. W testach używany będzie pistolet Glock 19. Ośrodek zapewnia ochronniki słuchu i okulary ochronne.

Na początku sprawdzona zostanie umiejętność bezpiecznego posługiwania się bronią palną. Jeśli kandydat wykaże, że potrafi bezpiecznie posługiwać się bronią, będzie mógł przystąpić do testu umiejętności strzeleckich.

Kolejnym etapem będzie sesja treningowa. Kandydaci będą mogli ćwiczyć na dystansie 10 metrów. Dostaną 10 nabojów i będą strzelać do nowych celów.

Następnie odbędzie się faktyczny test strzelniczy: strzelanie do nowego celu, tylko z pozycji stojącej. Planuje się dwa różne testy na maksymalnym dystansie 10 m. Każdy test trzeba ukończyć w określonym czasie. Kandydaci otrzymają dokładne instrukcje przed rozpoczęciem każdego testu strzelniczego.

 

B. TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Test sprawności fizycznej składa się z dwóch części. Są to:

B1. test wytrzymałościowy (bieg wahadłowy, tzw. „beep test”)

B2. tor przeszkód (w tym test wytrzymałościowy).

 

B.1. BIEG WAHADŁOWY

Test polega na ciągłym biegu między dwiema liniami oddalonymi od siebie o 20 m. Tempo biegu trzeba dostosować do nagranych sygnałów dźwiękowych o określonej częstotliwości.

Każdy etap biegu trwa ok. 1 minuty. Po każdym etapie częstotliwość sygnałów dźwiękowych rośnie i tempo biegu zwiększa się o 0,5 km/godz.

Kandydaci otrzymają więcej informacji w dniu testu.

 

B.2 TOR PRZESZKÓD (W TYM TEST WYTRZYMAŁOŚCIOWY)

Bieg z przeszkodami to test pozwalający ocenić, czy kandydaci są wystarczająco sprawni fizycznie, aby móc wykonywać zadania wskazane w opisie stanowiska.

Polega on na pokonaniu rozplanowanych w terenie przeszkód.

Kandydaci otrzymają dokładne instrukcje przed przystąpieniem do testu.

Do testu wytrzymałościowego trzeba przystąpić zaraz po torze przeszkód, bez odpoczynku. Polega on na pchaniu i ciągnięciu wózka oraz ciągnięciu po ziemi manekina.

Aby zaliczyć test wytrzymałościowy, kandydat musi zdać każdą część testu.

Test sprawności fizycznej zostanie uznany za zaliczony jedynie po przejściu przez cały tor przeszkód i test wytrzymałościowy.

Data publikacji : 02/04/2019 - 10:40
Data aktualizacji : 26/04/2019 - 16:12