Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > (Aktualizované) Fyzický test (prekážková dráha a test fyzickej zdatnosti) a strelný test

(Aktualizované) Fyzický test (prekážková dráha a test fyzickej zdatnosti) a strelný test

Fyzické aj strelné testy sa budú konať v ten istý deň na rovnakom mieste (v blízkosti mesta Mons v Belgicku).

Testy budú prebiehať od polovice júna do konca júla 2019.

Podľa oznámenia o výberovom konaní budú pokyny pre oba testy v 2. jazyku uchádzača.

 

A. STRELNÝ TEST

Cieľom strelného testu je otestovať strelecké zručnosti uchádzačov a ich schopnosť bezpečne manipulovať so strelnými zbraňami. Pri strelnom teste sa bude používať krátka zbraň Glock 19. Ochranu sluchu a strelecké okuliare vám poskytnú v testovacom centre.

Od uchádzačov sa vyžaduje, aby najprv absolvovali cvičenie zamerané na bezpečné zaobchádzanie so zbraňou. Ak uchádzač preukáže, že vie so strelnou zbraňou bezpečne manipulovať, postúpi ďalej k strelnému testu.

Po cvičení zameranom na bezpečné zaobchádzanie so zbraňou bude nasledovať praktická časť. Uchádzači dostanú možnosť trénovať streľbu na vzdialenosť 10 metrov a k dispozícii im bude 10 nábojov na cvičnú streľbu na nový terč.

Pri samotnom strelnom teste (streľba na terč iba v stoji) sa použije nový terč: uskutočnia sa dva rozličné strelné testy na maximálnu vzdialenosť 10 metrov. Od uchádzačov sa vyžaduje, aby každý test zvládli v danom časovom limite. Podrobné informácie uchádzači dostanú pred začiatkom každej streľby.

 

B. FYZICKÝ TEST

Fyzický test sa skladá z dvoch častí:

B.1 Test fyzickej zdatnosti (člnkový beh)

B.2 Prekážková dráha (vrátane silového testu)

 

B.1 ČLNKOVÝ BEH

Člnkový beh je nepretržitý beh medzi dvoma čiarami vzdialenými od seba 20 metrov. Behá sa súčasne so zvukovým záznamom, na ktorom sú nahrané pípnutia v stanovených intervaloch.

Každá fáza trvá približne 1 minútu a tempo sa zvyšuje o 0,5 km/h na každej ďalšej úrovni.

Viac informácií uchádzači dostanú v deň testu.

 

B.2 PREKÁŽKOVÁ DRÁHA (VRÁTANE SILOVÉHO TESTU)

Na základe testu na prekážkovej dráhe sa posudzuje, či majú uchádzači fyzickú kondíciu potrebnú na vykonávanie úloh uvedených v náplni práce.

Prekážková dráha pozostáva z okruhu s niekoľkými prekážkami.

Podrobné informácie uchádzači dostanú pred začiatkom testu.

Silový test musí nasledovať bezprostredne po prekážkovej dráhe. Skladá sa z dvoch testov: tlačenie a ťahanie vozíka a ťahanie figuríny.

Uchádzač je v silovom teste úspešný iba vtedy, keď zvládne všetky časti týchto testov.

Druhá časť fyzického testu sa môže považovať za úspešne zvládnutú len vtedy, ak uchádzač prejde prekážkovou dráhou aj silovým testom.

Dátum publikovania : 02/04/2019 - 10:40
Dátum aktualizácie : 26/04/2019 - 16:12