Domača stran > Zaposlitvene možnosti > Novice > (Posodobljeno) Test telesne pripravljenosti (premagovanje ovir in obremenitveni test) in test streljanja.

(Posodobljeno) Test telesne pripravljenosti (premagovanje ovir in obremenitveni test) in test streljanja.

Enodnevno testiranje telesne pripravljenosti in streljanja bodo kandidati opravljali na isti lokaciji (blizu mesta Mons v Belgiji).

Testiranje bo potekalo od sredine junija do konca julija 2019.

V skladu z razpisom natečaja bodo navodila za oba testa v kandidatovem 2. jeziku.

 

A. TEST STRELJANJA

S testom streljanja se preverjajo kandidatove sposobnosti varnega ravnanja s strelnim orožjem in strelske veščine. Test streljanja kandidat opravlja s kratkocevnim orožjem Glock 19. Zaščito sluha in vida zagotovi testni center.

Kandidati najprej opravijo preskus varnega ravnanja z orožjem. Če kandidat varno ravna z orožjem, ga inštruktor pripusti k testu streljanja.

Preskusu varnega ravnanja z orožjem sledi vadba streljanja. Kandidati prejmejo 10 vadbenih nabojev in lahko vadijo na razdalji 10 m na novi tarči.

Nato se na novi tarči začne dejanski test streljanja (samo v stoječem položaju): predvidena sta dva različna preskusa streljanja na razdalji največ 10 metrov. Kandidati morajo vsak preskus opraviti v določenem omejenem času. Natančnejše informacije bodo kandidati prejeli pred začetkom vsakega preskusa streljanja.

 

B. TEST TELESNE PRIPRAVLJENOSTI

Test telesne pripravljenosti sestavljata dva preskusa:

B1. Obremenitveni test (Beep)

B2. Premagovanje ovir (vključno z merjenjem telesne moči)

 

B.1. OBREMENITVENI TEST BEEP

Kandidat brez prekinitve teče med dvema črtama, ki sta med seboj oddaljeni 20 metrov. Tek je sinhroniziran z zvočnim posnetkom, ki ob določenih intervalih daje zvočni signal.

Vsaka etapa traja približno 1 minuto. Hitrost se po vsaki etapi poveča za 0,5 km/h.

Kandidati bodo prejeli več informacij na dan testiranja.

 

B.2 PREMAGOVANJE OVIR (VKLJUČNO S PRESKUSOM TELESNE MOČI)

S preskusom premagovanja ovir se oceni kandidatova funkcionalna sposobnost za opravljanje nalog, navedenih v opisu delovnega mesta.

Kandidat mora v preskusu premagati nekaj ovir.

Kandidati bodo prejeli več informacij pred samim testiranjem.

Preskus telesne moči je treba opraviti brez prekinitve takoj po opravljenem preskusu premagovanja ovir. Kandidati potiskajo ali vlečejo voziček in vlečejo lutko.

Kandidat uspešno opravi preskus telesne moči, če opravi oba dela preskusa.

Kandidat uspešno opravi celoten preskus funkcionalne pripravljenosti, samo če opravi preskus premagovanja ovir in preskus telesne moči.

Datum objave : 02/04/2019 - 10:40
Datum posodobitve : 26/04/2019 - 16:12