Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Uppdaterat – Fystest (hinderbana och beep-test) och skjutprov

Uppdaterat – Fystest (hinderbana och beep-test) och skjutprov

Fystestet och skjutprovet anordnas på samma plats under en dag (nära den belgiska staden Mons).

Provperioden infaller från mitten av juni till slutet av juli 2019.

I enlighet med meddelandet om uttagningsprov kommer de båda proven att hållas på sökandes språk 2.

 

A. SKJUTPROV

I skjutprovet testas din förmåga att hantera ett skjutvapen på ett säkert sätt och din skjutskicklighet. Skjutprovet görs med en pistol av märket Glock 19. Hörselskydd och skyddsglasögon finns på testcentrumet.

Du får först visa att du kan hantera vapnet på ett säkert sätt. Instruktören låter dig bara gå vidare till skjuprovet om du blir godkänd i säkerhetsövningen.

Efter säkerhetsövningen har du möjlighet att provskjuta. Du får provskjuta på 10 meters avstånd och får 10 övningsskott för att skjuta på ett nytt mål.

Själva skjutprovet (endast stående skjutning) inleds med ett nytt mål: det består av två olika skjutprov från högst 10 meters avstånd. Du har begränsad tid på dig att skjuta. Du får mer information inför varje skjutning.

 

B. FYSTEST

Fystestet består av följande två delar:

B1. Konditionstest (beep-test)

B2. Hinderbana (inkl. styrketest)

 

B.1. BEEP-TEST

Konditionstestet innebär att du springer fram och tillbaka mellan två linjer som är 20 meter från varandra. Löpningen synkroniseras med en förinspelad ljudfil med pipljud i vissa intervaller.

Varje nivå varar i cirka en minut och sedan ökas takten med 0,5 km/h per nivå.

Du får mer information på testdagen.

 

B.2 HINDERBANA (INKL. STYRKETEST)

Hinderbanan ska testa om du har den smidighet och kondition som krävs för att utföra de arbetsuppgifter som ingår i arbetsbeskrivningen.

Banan består av flera hinder.

Du får mer information på testdagen.

Styrkeprovet ska göras efter hinderbanan utan vila. Provet går ut på att skjuta på och dra en vagn och släpa en docka.

För att få godkänt i styrkeprovet måste du också ha fått godkänt i de andra testen.

Du har bara klarat hela fystestet om du har klarat alla testen.

Publicerat den : 02/04/2019 - 10:40
Senaste uppdatering : 26/04/2019 - 16:12