Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Юрист лингвисти с нидерландски език (NL)

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Юрист лингвисти с нидерландски език (NL)

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 09/04/2019

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 17

Допускат се всички кандидати, преминали тестовете и отговарящи на условията за допустимост.

 

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 12/04/2019 - 11:06
Дата на актуализацията : 12/04/2019 - 11:14