Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Γλωσσομαθείς νομικοί ολλανδικής γλώσσας (NL)

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Γλωσσομαθείς νομικοί ολλανδικής γλώσσας (NL)

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 09/04/2019

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 17

Γίνονται δεκτοί όλοι οι υποψήφιοι που πέρασαν με επιτυχία τις δοκιμασίες και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. 

 

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 12/04/2019 - 11:06
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 12/04/2019 - 11:14