Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Προϊστάμενοι διοίκησης σε αντιπροσωπείες της ΕΕ

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Προϊστάμενοι διοίκησης σε αντιπροσωπείες της ΕΕ

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 12/04/2019

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο στάδιο αξιολόγησης: 118

Αξιολογητής ταλέντου - ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την πρόσκληση στο στάδιο αξιολόγησης: 30​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 12/04/2019 - 11:27
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 12/04/2019 - 11:27