Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Юрист лингвисти с немски език (DE)

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Юрист лингвисти с немски език (DE)

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 23/04/2019

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 18

Допускат се всички кандидати, преминали тестовете и отговарящи на условията за допустимост.

 

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 23/04/2019 - 15:07
Дата на актуализацията : 23/04/2019 - 15:08