Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Γλωσσομαθείς νομικοί γερμανικής γλώσσας (DE)

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Γλωσσομαθείς νομικοί γερμανικής γλώσσας (DE)

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 23/04/2019

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 18

Γίνονται δεκτοί όλοι οι υποψήφιοι που πέρασαν με επιτυχία τις δοκιμασίες και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. 

 

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 23/04/2019 - 15:07
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 23/04/2019 - 15:08