Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Kallelse till utvärderingscentrum - Tyskspråkiga juristlingvister (DE)

Kallelse till utvärderingscentrum - Tyskspråkiga juristlingvister (DE)

Publicering av kallelse till utvärderingscentrum i de sökandes Epsokonton: 23/04/2019

Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 18

Alla sökande som klarat proven och uppfyller behörighetskraven har godkänts.

 

Referens: 
Publicerat den : 23/04/2019 - 15:07
Senaste uppdatering : 23/04/2019 - 15:08