Home > Job opportunities > Списък на издържалите конкурса - Юрист-лингвисти с естонски език (ET)

Списък на издържалите конкурса - Юрист-лингвисти с естонски език (ET)

Списъкът с успешно издържалите конкурса е публикуван на нашия уебсайт.

Информация за институциите, които наемат служители, и за квотите можете да намерите на страницата със списъка.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 24/04/2019 - 15:37
Дата на актуализацията : 24/04/2019 - 15:37