Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Konečné výsledky výberového konania - Právnici lingvisti pre dánsky jazyk (DA)

Konečné výsledky výberového konania - Právnici lingvisti pre dánsky jazyk (DA)

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 13/03/2019

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 6

Bez stanovenia minimálneho skóre – všetci uchádzači, ktorí uspeli v testoch, budú zaradení do rezervného zoznamu.

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Referencia: 
Dátum publikovania : 25/04/2019 - 11:02
Dátum aktualizácie : 25/04/2019 - 11:02