Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Godkända sökande i uttagningsprovet - Danskspråkiga juristlingvister (DA)

Godkända sökande i uttagningsprovet - Danskspråkiga juristlingvister (DA)

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 13/03/2019

Antal godkända sökande på reservlistan: 6

Inga poängkrav – alla sökande som blev godkända i proven förs upp på reservlistan.

Reservlistan kommer att publiceras på vår webbplats ungefär en månad efter att de sökande meddelats resultatet av uttagningsprovet i sina Epsokonton.

Referens: 
Publicerat den : 25/04/2019 - 11:02
Senaste uppdatering : 25/04/2019 - 11:02