Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса - Юрист-лингвисти с хърватски език (HR)

Окончателни резултати от конкурса - Юрист-лингвисти с хърватски език (HR)

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 13/03/2019

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 11

Без минимален резултат – всички кандидати, издържали тестовете, са включени в списъка на издържалите конкурса.

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 25/04/2019 - 11:02
Дата на актуализацията : 25/04/2019 - 11:05