Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Γλωσσομαθείς νομικοί σλοβενικής γλώσσας (SL)

Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Γλωσσομαθείς νομικοί σλοβενικής γλώσσας (SL)

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 13/03/2019

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 7

Δεν υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία - όλοι οι υποψήφιοι που πέρασαν με επιτυχία τις δοκιμασίες βρίσκονται στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων.

Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας σε έναν περίπου μήνα από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 25/04/2019 - 11:02
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 25/04/2019 - 11:05