Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса - Администратори

Окончателни резултати от конкурса - Администратори

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 02/05/2019

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 162

Минимален резултат: 62,5​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 03/05/2019 - 17:00
Дата на актуализацията : 03/05/2019 - 17:01