Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса - Експерти в областта на медиите и цифровите комуникации – Специалист по комуникации

Окончателни резултати от конкурса - Експерти в областта на медиите и цифровите комуникации – Специалист по комуникации

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 02/05/2019

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 63

Минимален резултат: 113​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 07/05/2019 - 11:26
Дата на актуализацията : 07/05/2019 - 11:27