Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Godkända sökande i uttagningsprovet - Experter inom medier och digital kommunikation – kommunikationsspecialist

Godkända sökande i uttagningsprovet - Experter inom medier och digital kommunikation – kommunikationsspecialist

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 02/05/2019

Antal godkända sökande på reservlistan: 63

Godkänt resultat: 113​

Reservlistan kommer att publiceras på vår webbplats ungefär en månad efter att de sökande meddelats resultatet av uttagningsprovet i sina Epsokonton.

Referens: 
Publicerat den : 07/05/2019 - 11:26
Senaste uppdatering : 07/05/2019 - 11:27