Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Članovi povjerenstva za odabir - Voditelji administracije u delegacijama EU-a

Članovi povjerenstva za odabir - Voditelji administracije u delegacijama EU-a

Napominjemo da su rad i odluke svakog povjerenstva za odabir povjerljivi te da je osobama koje nisu članovi povjerenstva zabranjen svaki pokušaj kontakta s članovima povjerenstva. Samo kandidati koji ostvaruju svoje pravo na žalbu mogu se (preko EPSO-a), pisanim putem i u skladu s postupcima utvrđenima u Općim pravilima otvorenih natječaja, obratiti predsjedniku povjerenstva za odabir.

Predsjednik

Campbell Helen

Zamjenik predsjednika

Veron Luc

Članovi

Vitos Marios
Bento Maria de Lurdes
McLoughlin Maria
Ekmektzoglou-Newson Thisvi
Corso Nadine
Skirde Katharina
Campos Gordo Adolfo
Acosta Soto Francisco
Vanacker Lina
Neven Béatrice
Cimas Carrillo Jesùs
Westberg Lena

Zamjenici članova

N/A

 

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 07/05/2019 - 11:28
Datum zadnjeg ažuriranja : 14/05/2019 - 18:00