Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Členovia výberovej komisie - Vedúci administratívnych útvarov delegácií EÚ

Členovia výberovej komisie - Vedúci administratívnych útvarov delegácií EÚ

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Campbell Helen

Zastupujúci predseda

Veron Luc

Členovia

Vitos Marios
Bento Maria de Lurdes
McLoughlin Maria
Ekmektzoglou-Newson Thisvi
Corso Nadine
Skirde Katharina
Campos Gordo Adolfo
Acosta Soto Francisco
Vanacker Lina
Neven Béatrice
Cimas Carrillo Jesùs
Westberg Lena

Zastupujúci členovia

N/A

Referencia: 
Dátum publikovania : 07/05/2019 - 11:28
Dátum aktualizácie : 14/05/2019 - 18:00