Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Uttagningskommitténs medlemmar - Administrativa chefer vid EU-delegationer

Uttagningskommitténs medlemmar - Administrativa chefer vid EU-delegationer

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Campbell Helen

Ställföreträdande ordförande

Veron Luc

Medlemmar

Vitos Marios
Bento Maria de Lurdes
McLoughlin Maria
Ekmektzoglou-Newson Thisvi
Corso Nadine
Skirde Katharina
Campos Gordo Adolfo
Acosta Soto Francisco
Vanacker Lina
Neven Béatrice
Cimas Carrillo Jesùs
Westberg Lena

Ställföreträdande medlemmar

N/A

Referens: 
Publicerat den : 07/05/2019 - 11:28
Senaste uppdatering : 14/05/2019 - 18:00