Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса - Писмени преводачи с ирландски език

Окончателни резултати от конкурса - Писмени преводачи с ирландски език

EPSO/AD/361/18 - 2

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 13/05/2019

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 2

Без минимален резултат – всички кандидати, издържали тестовете, са включени в списъка на издържалите конкурса.

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 14/05/2019 - 14:05
Дата на актуализацията : 14/05/2019 - 14:06