Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Konečné výsledky výberového konania - Prekladatelia pre írsky jazyk

Konečné výsledky výberového konania - Prekladatelia pre írsky jazyk

EPSO/AD/361/18 - 2

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 13/05/2019

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 2

Bez stanovenia minimálneho skóre – všetci uchádzači, ktorí uspeli v testoch, budú zaradení do rezervného zoznamu.

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Referencia: 
Dátum publikovania : 14/05/2019 - 14:05
Dátum aktualizácie : 14/05/2019 - 14:06