Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Godkända sökande i uttagningsprovet - Iriskspråkiga översättare

Godkända sökande i uttagningsprovet - Iriskspråkiga översättare

EPSO/AD/361/18 - 2

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 13/05/2019

Antal godkända sökande på reservlistan: 2

Inga poängkrav – alla sökande som blev godkända i proven förs upp på reservlistan.

Reservlistan kommer att publiceras på vår webbplats ungefär en månad efter att de sökande meddelats resultatet av uttagningsprovet i sina Epsokonton.

Referens: 
Publicerat den : 14/05/2019 - 14:05
Senaste uppdatering : 14/05/2019 - 14:06