Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Административни ръководители в делегации на ЕС

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Административни ръководители в делегации на ЕС

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 10/05/2019

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 129

Допускат се всички кандидати, преминали тестовете и отговарящи на условията за допустимост.

 

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 20/05/2019 - 11:57
Дата на актуализацията : 20/05/2019 - 11:58