Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Προϊστάμενοι διοίκησης σε αντιπροσωπείες της ΕΕ

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Προϊστάμενοι διοίκησης σε αντιπροσωπείες της ΕΕ

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 10/05/2019

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 129

Γίνονται δεκτοί όλοι οι υποψήφιοι που πέρασαν με επιτυχία τις δοκιμασίες και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. 

 

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 20/05/2019 - 11:57
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 20/05/2019 - 11:58